ил уурхайн ил уурхайн далд уурхайн босоо амуудын ялгаа