хөнгөн өргөтгөсөн шавар дүүргэгч үйлдвэрлэлийн хуваарь