хүдрээс зэсийг ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн болгон ашиглах үйл явц