импортын төмрийн хүдэр нь сонгуулийн боловсруулалт