нигери улсад тээрмийн техник эдийн засгийн судалгаа хийх