нүүрсний бутлуурын системийг автоматжуулах хянах төлөвлөгөө