энэтхэгийн сsp үйлдвэрт тасралтгүй бөмбөг үйлдвэрлэдэг