том ширхэгтэй хээрийн жоншны үйлдвэрлэлд ашигладаг