шохойн чулуугаар худалдах зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгө