төрөл төрлийн боловсруулах элсэрхэг төмрийн үйлдвэрлэл