нунтаглах машин нунтаглах машинд тэжээлийн түвшинг хянах