зэс эсвэлгерманаас авсан уул уурхайн тоног төхөөрөмж