уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн нөлөөлөл qd хавсралтууд