гангийн үйлдвэрлэлийн зориулалттай машин тоног төхөөрөмж