төмөрлөг бус ашигт малтмалын боловсруулалт электролиз хайлуулах нөөцийн ном