полиолеусын үйлчилгээ таны тоног төхөөрөмжийг хоолойн тээрэм боловсруулах