худалдааны үзэсгэлэнгийн дараа дээжийг захиандаа баярлалаа