цагаан будаа үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын бүтэц