бөмбөлөг тээрэм ажиллуулахад тохиолдох өөр өөр нөхцөл байдал