жишээ нь зургийн чулуу нь алтыг их хэмжээгээр агуулдаг