бетон бутлах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид нүүрстөрөгчийн ул мөр