хөнгөн цагаан бутлуур нийлүүлэгчийн үнэ тодорхойлолтууд