төмрийн олборлолт боловсруулалтын зардал гэж юу вэ