чулууг тэсэлгээ ба бутлах нь байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ