энэтхэгийн шинэ цементийн үйлдвэрийг бүрэн худалдаалдаг