худалдаалагдаж буй хошуу хотод янз бүрийн төрлийн чулуу