нүүрсний тээрэмийн бөмбөгний материалын тодорхойлолт