энэтхэгийн уул уурхайн салбарт тоног төхөөрөмжийн хангамж