таравчны хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж