уул уурхайн салбарт аюултай ажлын нөхцөл үйл ажиллагаа явуулдаг