дамжуулах системийн тооцоолох нүүрсний нүүрсний хэмжээг тооцоолох