элсний бөмбөг үйлдвэрлэх хүчин чадал нь евро тутамд 1 м