салхины гар цилиндрийг худалдаалах зориулалттай машинаар хийдэг