нигерийн уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь юу вэ