хошуу болон бөмбөг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны горим