борлуулах зориулалттай уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг загварчлах