би супер нүүрс боловсруулах үйлдвэртэй болохыг хүсч байна