гахайны төмөрлөгийн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой компаниуд