нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж