элсэн чулуу үйлдвэрлэлд зориулж борлуулах бизнес эрхэлдэг