алтны боловсруулах үйлдвэрийг шороон ордын үйлдвэрт нүүрстөрөгч