борлуулах зориулалтын ил уурхайн машиныг ашигласан