герман улсад хийсэн тоосгоны үйлдвэрийг тоосгоор хийсэн