бөөмийн хэмжээ нь боржингийн бат бөх байдалд нөлөөлдөг