энэ нь хэрхэн ажилладаг талаар үйлдвэрлэлийн элс тээрэм