уул уурхайн тоног төхөөрөмжид зориулж олборлолт хийх боломжтой