төслийн тайлан нь гал түймрийн болон гадагшлуулах банкны зээл