нүүрсний тээрмийн дэлбэрэлтийн шалтгаан гарын авлага