цементийн үйлдвэрт хэрэглэгддэг материалын тээврийн хэрэгсэл