борлуулсан цахилгаан эрчим хүч ашигладаг хадны дэлгэц